Menu
Kontakt
Kontakt

Kontakt

Dealer Audi Porsche Sosnowiec

Dealer Audi Porsche Sosnowiec
ul. Jabłoniowa 2A,
41-214 Sosnowiec
tel.: +48 32 269 86 86
audi.sosnowiec@porscheinterauto.pl

Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o.
ul. Sekundowa 1
02-178 Warszawa
tel.: +48 22 223 15 00
info@porscheinterauto.pl

Numer konta bankowego:
Bank BGŻ BNP Paribas S.A., 55 1600 1127 1847 5096 2000 0001

NIP: 646 -10-02-655,
Regon: 272249958

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000108213,
Wysokość kapitału zakładowego: 8 837 500 zł